(Voor)lezen

We zetten sterk in op leesplezier:

  •      We lezen vaak voor in onze school.
  •      Met ‘kwartierlezen’ stimuleren we onze leerlingen lagere school om dagelijks te lezen.
  •      We hebben een uitgebreide en actuele schoolbibliotheek.
  •      Extra activiteiten: boekenbeurs, voorleesweek, jeugdboekenmaand, bibliotheekbezoek,                 
         voorleesouders.
Naar top