Veel ruimte

We gebruiken de ruimte op en rond onze school:     

  •      We beschikken over een volledige nieuwbouwsite inclusief buitenschoolse kinderopvang.
  •      Er is ruimte voor sport en spel: grote sporthal, aanpalend voetbalveld, 2 ruime speelplaatsen.
  •      De school ligt centraal in het dorp: speeltuin, verkeersvrije straat, groot dorpsplein, Hof van ’t Rauw.
Naar top