Schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan waarin ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. Directie en schoolbestuur zijn waarnemend lid.

De schoolraad geeft advies en gaat in overleg over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minstens één keer per schooljaar.

Naar top