Vrijwilligers

De gemeentelijke scholen kiezen er bewust voor om te werken met vrijwilligers. We zetten vrijwilligers op diverse manieren in. We ervaren vrijwilligers steeds meer als een waardevolle aanvulling die een meerwaarde bieden aan de kwaliteit en het aanbod van de scholen. Onze vrijwilligers zorgen voor de kers op de taart.

Iemand is vrijwilliger als hij of zij zich uit eigen beweging inzet voor een zinvolle activiteit of taak binnen de scholen.

We zoeken naar vrijwilligerswerk waarbij de vrijwilliger zich optimaal kan ontplooien en zijn of haar talenten kan inzetten. We bieden de vrijwilliger een kwaliteitsvolle invulling van de vrije tijd, waarbij zowel lange als korte engagementen en verschillende verantwoordelijkheden mogelijk zijn. 

Vrijwilligerswerk is vrije tijd die niet vrijblijvend is. We verwachten dat de vrijwilliger de afgesproken engagementen opneemt. Een goede verstandhouding, duidelijke afspraken en overleg tussen de school en de vrijwilliger zijn essentieel voor een vlotte samenwerking. De vrijwilligers kunnen hiervoor rekenen op een vrijwilligersaanspreekpunt in de scholen. We waken erover dat het vrijwilligerswerk verloopt in een aangename sfeer waarin plaats is voor dynamiek, eerlijkheid, openheid en respect voor elkaar. We beschouwen de vrijwilliger dan ook als een waardige ambassadeur van de scholen. Daarvoor zijn we iedere vrijwilliger erkentelijk. Tijd nemen voor en het waarderen van de vrijwilliger is hieraan onlosmakelijk verbonden.

Naar top