CLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Elke school werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB.

Een CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en school een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Het CLB werkt onafhankelijk van de school, de medewerkers hebben beroepsgeheim en hun dienstverlening is gratis.

Ouders en leerlingen kunnen bij het CLB terecht:

  • met vragen over ondersteuning of zorg op school
  • met vragen over de schoolloopbaan: studiekeuze, talenten en interesses, spijbelen en leerplicht, de overstap van lager naar secundair onderwijs, leren en werken
  • met vragen over gezondheid: opgroeien en ontwikkelen, vaccinaties, mentale gezondheid, puberteit, horen en zien, eetproblemen, verslaving, relaties en seksualiteit
  • als het moeilijk loopt op school: het lezen of schrijven gaat niet zo vlot, het leren gaat moeilijk of net te gemakkelijk, taal vormt een probleem, concentratie, aandacht en studiemethode zijn voor jou een uitdaging
  • met vragen over problemen thuis, pesten, de scheiding van je ouders, je weet niet goed hoe je je moet gedragen bij vrienden, je voelt je niet goed in je vel, stress
  •  …..

Op regelmatige tijdstippen worden de kinderen ook op het CLB verwacht voor de opvolging van de groei en ontwikkeling. Op dat moment is er ook ruimte voor andere vragen die je misschien hebt. Daarnaast geeft het CLB op regelmatige tijdstippen gratis vaccinaties of inentingen.

De CLB-medewerkers van onze school zijn Anke Sterckx (onthaler) en Inge Ooms (verpleegkundige).

Anke Sterckx

anke.sterckx@goclbfluxus.be

014 31 18 19

Inge Ooms

inge.ooms@clbgokempen.be

014 31 18 19

Naar top