Lagere school

Alle leerlingen zijn welkom vanaf het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar. In een uitdagende leeromgeving krijgt je kind alle kansen om te leren en zich te ontplooien.

Onze lagere school

Biedt je kind:

  •         Nederlands
  •         wiskunde
  •         Frans
  •         kunst en cultuur: knutselen, zingen, toneel spelen
  •         ‘Ik en de wereld’: wetenschap, techniek, natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis
  •         sociale en relationele vaardigheden: samen werken, samen spelen, anti-pestbeleid
  •         leercompetenties ‘leren leren’: zelfstandig werken, taken en toetsen voorbereiden
  •         digitale geletterdheid: werken met iPad, laptop, typlessen
  •         levensbeschouwing: katholieke godsdienst, islam, zedenleer, protestantse godsdienst, orthodoxe godsdienst
  •         gezondheid ‘gezonde en actieve levensstijl’: beweging
Naar top