Kleuterschool

Alle kleuters zijn welkom vanaf 2,5 jaar. We stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling van alle kleuters. We zorgen voor een warme en prettige omgeving waar je kind kan groeien.

Onze kleuterschool biedt je kind een leerrijke omgeving:

 •       specifieke ondersteuning
 •       een gestructureerde dagindeling
 •       een uitgebreid dagelijks onthaalmoment
 •       activiteiten die aansluiten bij de ervaringswereld van kleuters
 •       een taalrijke leeromgeving
 •       het doe-bord: zo leren de kleuters stapsgewijs omgaan met taken en verantwoordelijkheden         
        en groeien ze in het maken van keuzes en in zelfstandigheid. Het doebord vormt de basis voor     
        gesprekjes over de activiteiten die ze doen
 •       een groene omgeving
 •       kansen tot experimenteren

Spelenderwijs stimuleren we de ontwikkeling van je kind door

 •       Creatieve activiteiten: knutselen, schilderen, zingen, rijmen
 •       Dagelijks voorlezen, taal stimulerende spelletjes, Krullenbol (Stimuleren van de motoriek)
 •       Inzet op grove en fijne motoriek: turnlessen door een turnjuf, bewegingsactiviteiten tijdens het     
        spel in de klas, speelmogelijkheden (fietsen, klimmen,…) op de speelplaats
 •       Een uitgebreide hoekenwerking met aandacht voor alle leergebieden
Naar top