Samen sterk

School maken doen we niet alleen!     

  •      We werken samen met lokale verenigingen: Chiro, harmonie, voetbal, muziekacademie.
  •      We hebben een sterk en actief oudercomité.
  •      We  staan in nauw contact met sociale dienstverlening, CLB, ondersteuningsnetwerk,…
  •      De buitenschoolse kinderopvang is gevestigd in onze school.
  •      We hebben een fijne leerlingenraad.
Naar top