OVSG

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van steden en gemeenten.

Pedagogische begeleiding

De pedagogische begeleidingsdienst helpt scholen en teams om hun pedagogisch project te realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen. De school kan bij de pedagogische begeleiding terecht voor alle pedagogisch-didactische vragen of innovaties. Na een doorlichting geeft de begeleiding ondersteuning.

De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Miek Van Eyndhoven.

Naast pedagogische begeleiding kan een schoolbestuur beroep doen op de diensten van OVSG voor:

 •  Nascholing en service
 •  Jurering en evaluatie
 •  Consulting-juridische ondersteuning  Protocollen Algemene Verordening Gegevensbescherming
 •  Begeleiding van een dossier scholenbouw
 •  Publicaties en administratieve software
 •  Sport- en openluchtklassen
 •  Belangenbehartiging

Visie Gemeentelijk onderwijs

 • Onderwijs dicht bij de burger
 • Openbaar onderwijs, open voor iedereen
 • Aanspreekbaar en democratisch verkozen bestuur
 • De gemeente voert een integraal beleid waar onderwijs deel van uitmaakt en speelt in op lokale noden.
 • Gemeentelijke diensten versterken elkaar. De school is ingebed in een geheel van diensten waar ze op kan rekenen en mee samenwerken.
 • Kwaliteitsvol onderwijs dankzij sterk uitgebouwde pedagogische begeleiding, nascholing, leerplannen …
 • Voortrekkers van vernieuwing (bv. methode-onderwijs of gelijke kansen via onderwijs)
 • School in de buurt, van de buurt en voor de buurt
Naar top