Oudercomité

Het oudercomité is de vertegenwoordiging van alle ouders die minstens één kind op onze school hebben en tracht de band tussen ouders en school te versterken. Ze kan zelfstandig of samen met het schoolteam concrete projecten opzetten en financieel steunen en kan informatie geven of verkrijgen over het algemene lokale schoolleven. Ze kan moeilijkheden of misverstanden bij ouders opvangen of doorseinen.

Wie lid wenst te worden, neemt contact op met de leden van het oudercomité.

Het oudercomité is lid van KOOGO, de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs

                                                

KOOGO

Ravensteingalerij 27 bus 8

1000 Brussel

Tel.: (02) 506 41 69

E-mail : koogo@ovsg.be

Naar top